Sekretesspolicy / Privacy Policy

Användarnamn och bilder som tas med kameran vid val av användare lagras och sparas endast på den enhet som används. När en användare raderas då raderas även bilden.

Alfa-appen lagrar information om hur användaren klarar varje övning, hur många fel / rätt och antal gånger varje övning genomförts. Detta görs för att läraren/föräldern skall kunna se hur väl användaren klarar varje övning. Detta lagras endast på den enhet appen används. Raderas en användare så raderas även denna information.

Vi samlar INTE in information om användarnamn, kamerabilder eller användardata centralt. Detta används bara lokalt i Alfa-appen och skickas inte vidare någonstans.

Mer information om vilka vi är som utvecklat appen hittar du under länken "om oss" ovan.

In English:

Username and images taken by the camera, when selecting user, are stored and saved only on the used device. When a user is deleted the picture will be deleted as well.

Alfa-appen stores information on how well each exercise has been accomplished, how many wrong / correct answers and the number of times each exercise has been completed. We do this in order for the teacher / parent to be able to see how well the user can handle each exercise. This is only stored on the device where the app is used. Deleting a user will also delete this information.

We do NOT collect information about the user, camera pictures or user data centrally. This is only used locally in Alfa-appen and are not forwarded elsewhere.

For more information about who we are, who developed the app can be found by visiting the "about us" link above.