Övningar

Alfa-appen innehåller 27 olika interaktiva övningar i stegrad svårighetsgrad inom bokstavsinlärning. Den guidar barnen igenom de moment som de ska kunna för att knäcka läskoden och bli läsare. Barnen lär sig bokstävernas namn, form, ljud, ordning och hur de skrivs.

Kapitel Övning Klicka för att se bilder

Namn Peka och lyssna
Lyssna och peka - lätt (med stöd av bilden t.ex. A som i apa)
Lyssna och peka - svår (utan stöd av bilden)
Spela in (talövning som spelas in och som sedan kan lyssnas på)
Form Lika på lika
Liten på stor (rätt liten bokstav på rätt stor bokstav)
Stor på liten (rätt stor bokstav på rätt liten bokstav)
Pussel (varje bokstav pusslas med fyra pusselbitar vardera)
Bokstavsregn (skilj på bokstäver och tecken som påminner om varandra)
Dolda bokstäver (sinnesövning: dold bokstav upptäcks genom auditiv kontroll)
Ljud Peka och lyssna (kort och lång vokal)
Lyssna och peka
Spela in (talövning som spelas in och som sedan kan lyssnas på)
Dra streck (analys av initialt ljud i ord med hjälp av att höra ordet)
Öppet memory (analys av initialt ljud i ord utan hjälp av att höra ordet)
Var kommer ljudet (analys av var i ordet ljudet kommer, i början, mitten eller slutet)
Skriva Spåra (taktil övning)
Sortera på raden (placera bokstäverna på skrivraden)
Ordning A-Ö med hjälp
A-Ö utan hjälp
Ö-A med hjälp
Ö-A utan hjälp
Vilka saknas i alfabetet
Vilka grannar saknas
Vokaler och konsonanter Välj vokaler
Välj konsonanter
Sortera