Alfa-appen
den digitala ABC-boken
Alfa-appen är ett digitalt verktyg för iPads. Den kan användas från 5 år eller för barn som intresserar sig för bokstäver.

På ett rent, avskalat och pedagogiskt sätt vägleder den användaren via tal, rörlig grafik och direkt bekräftelse. Alfa-appen täcker hela 27 olika övningar i stegrad svårighetsgrad som vid slutet av övningarna har gjort användaren redo att börja läsa och skriva.

Alfa-appen täcker alla de moment som barnen ska känna till för att lära sig bokstävernas namn, form, ljud och ordning. Den tar också upp övningar för stor och liten bokstav samt vokaler och konsonanter.

Alfa-appen dokumenterar hur bra barnet har förstått och klarat av varje övning. Dokumentationssidan håller reda på hur många gånger barnet har gjort varje övning, hur många rätt och fel det blivit och ger en sammanställning i procent av uppnått resultat.

Alfa-appen finns i två versioner:

Alfa-appen, 349kr.
Den här versionen är avsedd för förskolor och skolor. Den hanterar 5 användarkonton samtidigt, dessa kan även raderas och ersättas med nya. Eleverna turas om att spela och Alfa-appen håller ordning på vilka övningar varje elev har genomfört.


Alfa-appen (1 användare), 69kr.
Den här versionen är avsedd för privatpersoner. Den hanterar bara 1 användare som inte är utbytbar.